Energetické vstupy

Energetické vstupy, jak ušetřit elektřinu?Jak ušetřit za elektřinu?

Zhodnocení energetických vstupů - současné dodávky elektřiny, porovnání sazebvhodný dodavatel elektrické energie a vhodně zvolený tarif
Zhodnocení energetických vstupů - současné dodávky elektřiny, porovnání sazebvhodná hodnota jističe před elektroměrem
Zhodnocení energetických vstupů - současné dodávky elektřiny, porovnání sazebúsporné spotřebiče a LED osvětlení
Zhodnocení energetických vstupů - současné dodávky elektřiny, porovnání sazebzateplení budovy ( pokud využíváte el.energii k topení)
Zhodnocení energetických vstupů - současné dodávky elektřiny, porovnání sazebpoužitím  zařízení, které upraví parametry dodávané energie tak aby spotřeba nebyla zvýšená vlivem kvality elektrické energie.

Cena elektřiny

Cena za elektřinu se skládá nejen z energie jako takové, ale i z její přepravy. Je součástí daně nebo jako příspěvek na obnovitelné zdroje.

Zhodnocení energetických vstupů - současné dodávky elektřiny, porovnání sazebDodavatel elektřiny - kterého si můžete svobodně vybrat, platíte za energii
Zhodnocení energetických vstupů - současné dodávky elektřiny, porovnání sazebDistributor elektřiny - jde o platbu za dodávku, za distribuci a přepravu.