Proč měřit osvětlení?

Osvětlení má vliv na výkon, zdraví a bezpečnost pracovníků. Zvolením kvalitního osvětlení můžete zlepšit své pracovní prostředí. Účelem měření osvětlení je prověření splnění požadavků na osvětlení posuzovaných prostorů. Měřením můžeme odhalit pokles intenzity osvětlení způsobený únavou stárnoucích světelných zdrojů.

Zároveň by dostatečné osvětlení mělo být dosaženo s přiměřenou energetickou náročností a nízkými náklady. Provádíme také měření umělého osvětlení. Tato měření jsou nutná pro prověření projektovaných parametrů osvětlovacích soustav a udělení kolaudace. Měření intenzity osvětlení provádíme dle platných norem a nařízení hygienických stanic.