Protokol vnějších vlivů

Určení tzv. vnějších vlivů je obvykle dostupné jako součást projektové dokumentace, nebo zhotovením samostatného protokolu o určení vnějších vlivů. Při změně využití objektu je nutné posoudit potřebu zhotovení nebo aktualizace tohoto protokolu . Tento protokol musí být archivován po dobu existence objektu jako podklad k provedení revizí a určení lhůt revizí. Protokol zhotovuje vždy min. dvoučlenná komise , kde obvykle předsedou komise bude osoba, která zná nejlépe dané prostředí. Dalším členem komise může být např. technolog, revizní technik, technik bezpečnosti práce, hasič apod. Zhotovíme Vám protokol pro nové i pro stávající objekty.

Protokol obsahuje:

Revize elektro - protokol vnějších vlivůDatum, a identifikaci protokolu
Revize elektro - protokol vnějších vlivůSložení komise
Revize elektro - protokol vnějších vlivůIdentifikaci posuzovaných prostorů
Revize elektro - protokol vnějších vlivůPodklady, výsledek prohlídky nebo porovnání s podobnou stavbou
Revize elektro - protokol vnějších vlivůPopis objektu
Revize elektro - protokol vnějších vlivůRozhodnutí  s uvedením použité normy, opatření k omezení účinků prostředí,podmínky provozu
Revize elektro - protokol vnějších vlivůZdůvodnění k objasnění rozhodnutí komise
Revize elektro - protokol vnějších vlivůPřílohy ,např. podklady k posouzení prostředí z hlediska výskytu vody, hořlavosti, výbušnosti,  nouzového
   úniku osob apod.
Revize elektro - protokol vnějších vlivůDatum zpracování, podpis předsedy komise