Revize hromosvodu

Revize hromosvodů, vizuální prohlídka a revizní zprávaCo zahrnuje revize?

Vizuální prohlídka:

Vizuální prohlídkou je posouzen ochranný prostor jímací soustavy a technický stav jímací soustavy včetně svodů. Kontroluje se označení měřících míst a zařízení. Zjišťuje se dodržení minimální vzdálenosti součástí hromosvodu od míst s výskytem osob, technologie a konstrukčních částí objektu.

Revizní zpráva:

V revizní zprávě je zařízení posouzeno dle ČSN s ohledem na normy, podle kterých bylo zařízení projektováno a instalováno. Dále je porovnán stav hromosvodu s předchozím stavem uvedeným v předcházející revizní zprávě. Pokud nastane pojistná událost, pojišťovna proplácí škody s podmínkou, že není prošlá lhůta pravidelné revize. Nedílnou součástí revizní zprávy je posudek revizního technika.

Druhy revize hromosvodů:

Revize a kontrola hromosvodůVýchozí revize:

Provádí se u nového zařízení, nebo po rekonstrukci hromosvodu. Tato revize se archivuje až do zákoníku zařízení. Výchozí revize je podkladem pro provedení kolaudace.

Revize a kontrola hromosvodůPeriodická revize:

Touto revizí hromosvodu zjistíme, jestli se stav nezhorší a splňuje požadavky norem podle kterých byl projektován.

Revize a kontrola hromosvodůMimořádná revize:

Tato revize hromosvodu se provádí například po úderu blesku do objektu, nebo po demontáži hromosvodu ohledně opravy střechy, zateplení objektu a následné montáže hromosvodu aj. Mimořádnou revizí se ověří technický stav, nebo rozsah poškození, z hlediska norem dále kompletnost a funkčnost hromosvodu.

montaze-udrzba-zarizeni-pro-ochranu-pred-bleskem

Montáže a údržba zařízení pro ochranu před bleskem

Revize a kontrola hromosvodůNabízíme kontrolu použitého systému ochrany z hlediska účinné funkce hromosvodu.
Revize a kontrola hromosvodůÚdržbu hromosvodu provedeme odborně i  z hlediska životnosti  opatření  a uspokojivé ceny  montáže včetně materiálu.
Revize a kontrola hromosvodůU nových hromosvodů doplníme výpočet rizik, který  v některých předchozích projektech a revizích podle nové normy ČSN 62 305 chybí k posouzení  celkové dostatečnosti  ochranných opatření   ochrany před bleskem a jeho vedlejších účinků.   Nová norma výpočtem  rizik sleduje současně celkovou účinnost ochrany  a přiměřenost nákladů k chráněnému majetku a osobám, ale dává možnost výběru opatření, což zvyšuje u projektantů a techniků  nároky na znalosti celé problematiky.

Provozovatel / firma

ELMA TECHNIK s.r.o.

Jahnova 2018/11a
Trávník 475/33
750 02 Přerov

IČ: 285 94 461
DIČ: CZ28594461

Spojení

Obchodní zástupce: +420 777 666 596
Revizní technik: +420 728 889 038
Technici elektro: +420 608 066 596, +420 581 331 111

Web: www.elmatechnik.cz
Email: elma@elmatechnik.cz