Revize nářadí a elektrospotřebičů

Tato revize se provádí dle normy ČSN 33 1600  ed. 2 Dle § 101 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců při práci s ohledem  na rizika.

Revize elektrospotřebičů:

Postup provádění revize elektrospotřebičů a elektro nářadíOznačíme spotřebič nebo lze identifikovat stávajícím inventárním číslem
Postup provádění revize elektrospotřebičů a elektro nářadíProvedeme prohlídku, měření a zkoušku funkce
Postup provádění revize elektrospotřebičů a elektro nářadíVýsledky revize zdokumentujeme
Postup provádění revize elektrospotřebičů a elektro nářadíDodáme přehled revidovaných spotřebičů, přehled závad a je možno dodat likvidační protokoly.  Jednotlivé
   karty lze dodat na CD ROMU.

Revize elektrospotřebičů a nářadí

Lhůty pravidelné revize elektrospotřebičů:

Postup provádění revize elektrospotřebičů a elektro nářadíNabízíme posouzení a návrh vhodných lhůt revizí dle ČSN.
Postup provádění revize elektrospotřebičů a elektro nářadíV dodané revizi uvádíme vhodnou lhůtu příští revize.
Postup provádění revize elektrospotřebičů a elektro nářadíNabízíme hlídání lhůt revizí se včasným upozorněním na končící platnost revize.