Revize objektu

Je zjištěn stav dostupné dokumentace včetně pomoci s určením potřebných revizí nebo nabídka doplnění chybějící dokumentace. Předmětem revize může být podle potřeby zákazníka elektroinstalace už od přípojkové skříně, odkud může být zařízení v majetku vlastníka budovy. Provede se kontrola rozvaděčů objektu z hlediska uložení, kompletnosti přístrojové náplně, aktuálního popisu dle skutečného stavu a celkového technického stavu.

Kabeláž a ostatní elektroinstalační materiál budovy se při revizi zkontroluje z hlediska vhodné volby typu materiálu a způsobu jejich uložení nebo umístění.

revize-objektuZkoušení:

Je provedena zkouška funkce přístrojů s ochrannou funkcí:
Revize objeků, měření, zkoušení a revizní zprávahlavní vypínač
Revize objeků, měření, zkoušení a revizní zprávatlačítka nouzového vypnutí
Revize objeků, měření, zkoušení a revizní zprávatlačítka pro zkoušku jednotlivých proudových chráničů
Revize objeků, měření, zkoušení a revizní zprávafunkce systémů EZS,EPS

 

Měření:

Měření je provedeno v rozsahu požadavků normy ČSN 33 2000-6:
Revize objeků, měření, zkoušení a revizní zprávahodnoty napětí s posouzením z hlediska dovoleného úbytku napětí
Revize objeků, měření, zkoušení a revizní zprávaizolační stavy
Revize objeků, měření, zkoušení a revizní zprávaimpedanční smyčky pro vyhodnocení zkratového proudu
Revize objeků, měření, zkoušení a revizní zprávakontrola přechodového odporu ochranného pospojování
Revize objeků, měření, zkoušení a revizní zprávaměření parametrů proudových chráničů
Revize objeků, měření, zkoušení a revizní zprávacelkový odpor uzemnění

Tvorba revizní zprávy:

V revizní zprávě je zahrnut datum začátku, konce,zpracování předání revize včetně doporučení lhůty  příští revize. Hodnocení výsledku revize je doplněno popisem případných zjištěných závad a obvykle v příloze podrobným přehledem měření jednotlivých zařízení. Součástí této revize je vždy posudek revizního technika a jeho doporučení.

Druhy revizní zprávy:

Revize objeků, měření, zkoušení a revizní zprávavýchozí revize
Revize objeků, měření, zkoušení a revizní zprávapravidelná revize
Revize objeků, měření, zkoušení a revizní zprávamimořádná revize