Revize strojů

Revize strojů a svářecích strojůRevize strojů a svářecích strojů

Revize strojů se provádějí dle normy ČSN 33 1500; a dalších norem podle stáří stroje, např. ČSN EN 60 204-1; ČSN 33 2200. Dle § 101 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců při práci s ohledem na rizika.

 

Postup provádění revize strojů:

Revize strojů a svářecích strojůVizuální prohlídka stroje
Revize strojů a svářecích strojůProvedeme měření a zkoušku funkce
Revize strojů a svářecích strojůVýsledky revize zdokumentujeme

Dodáme přehled revidovaných strojů,  přehled závad a je možno dodat likvidační protokoly.  Jednotlivé karty lze dodat na CD ROMU.