Školení a přezkoušení

Naučíme Vás bezpečnostní předpisy, obsluhu a práci na elektrických zařízeních, ochranu před úrazem elektrickým proudem a zásady první pomoci. Nabízíme také možnost firemního školení a zkoušky přímo v sídle Vaší společnosti. Přezkoušení probíhá v souladu s požadavkem § 14 vyhlášky 50/1978 Sb. Pomůžeme zaměstnavatelům se zpracováním dokladů o volbě vhodné výšce kvalifikace.

Proč provádět školení podle vyhl. 50/1978 Sb.?

Pro práce v oboru elektrotechniky vyžaduje zákon doložení odborné způsobilosti (kvalifikace) osvědčením podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Osvědčení může kontrolovat orgán státního odborného dozoru.

Doklady dle vyhlášky 50/1978Sb. které je nutno předložit ke zkoušce:
Školení a přezkoušení v oboru elektrotechnikyDoklad o vzdělání v oblasti elektrotechniky
Školení a přezkoušení v oboru elektrotechnikyStaré osvědčení dle vyhlášky 50 /1978 Sb.(pokud bylo vydáno)
Školení a přezkoušení v oboru elektrotechnikyPotvrzení praxe (Minimálně čestné prohlášení)
Školení a přezkoušení v oboru elektrotechnikyDoklad totožnosti
Školení a přezkoušení v oboru elektrotechnikyPotvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce v elektrotechnice  předpokládaném rozsahu práce.