Doklady dle podle vyhl. 50/1978 Sb zjednodušeně:

Dle § 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb

Pracovník v elektroinstalaci zná v rozsahu své činnosti předpisy pro činnost na elektrický zařízení, zná možná ohrožení elektrickým zařízením a umí poskytnou první pomoc při úrazech elektrickým proudem. Bez pravidelného dalšího přezkoušení.

Dle § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb

Pracovník v elektroinstalaci zná v rozsahu své činnosti předpisy pro činnost na elektrický zařízení, zná možná ohrožení elektrickým zařízením a umí poskytnou první pomoc při úrazech elektrickým proudem. Bez pravidelného dalšího přezkoušení. Pravidelná lhůta přezkoušení.

Dle § 5  vyhlášky č. 50/1978 Sb

Pracovník znalý práce v elektrotechnice.
Absolvent zná předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která souvisí s činností na elektrickém zařízení.

Dle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb

Pracovník pro samostatnou činnost v elektrotechnice. Absolvent předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která souvisí s činností na elektrickém zařízení. Má teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci, zejména při úrazech elektrickým proudem.

Dle § 7 vyhlášky č. 50/1978 Sb

Pracovník pro řízení činnosti v elektrotechnice zná předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která souvisí s činností na elektrickém zařízení. Má teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci, zejména při úrazech elektrickým proudem.

Dle § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb

Pracovník pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu v elektrotechnice. Zná předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která souvisí s činností na elektrickém zařízení. Má teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci, zejména při úrazech elektrickým proudem.

Dle § 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb

Pracovník pro provádění revizí elektrických zařízení jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací kteří pro účel provádění revizí složili zkoušku u orgánu státního odborného dozoru.

Dle § 10 vyhlášky č. 50/1978 Sb

Pracovník pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování v elektrotechnice. Zná předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která souvisí s činností na elektrickém zařízen. Má teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci, zejména při úrazech elektrickým proudem.